Razem w czasach izolacji

W kontakcie

– stacjonarny pawilon z drewna i stali. Na ścianach instalacji znajdą się grafiki przedstawiające obszary twórczości kilkunastu artystów biorących udział w projekcie oraz ich odciski dłoni. Dzięki zastosowaniu specjalnej przewodzącej farby i systemowi mikrokomputerów, odciski te będą działały jak czujniki zbliżeniowe, które wykrywając bliskość dłoni (bez konieczności dotykania) odwiedzających będą uruchamiały powitania i krótkie opowieści nagrane przez powiązanych z nimi artystów. Instalacja będzie więc symbolicznym spotkaniem z artystami w czasach, gdy te spotkania są mocno ograniczone a sytuacja epidemiologiczna nieodwracalnie zmienia sposób obcowania z kulturą. Z kolei dla młodszych odbiorców u podstawy pawilonu rozpościerać się będzie symboliczna panorama Gliwic, na której znajdą się lokalne obiekty kultury, które po zbliżeniu się do nich opowiedzą swoją historię.

Mobilna pracownia

 – żywa instalacja skupiona na budowie przestrzeni, w której artysta i odbiorca czują się bezpiecznie i swobodnie. W tym celu, w ramach towarzyszących wystawie wydarzeń kulturalnych, czyli plenerowych warsztatów i spotkań z artystami powstaje bezpieczny ogród, budowany w oparciu o zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz WHO. W ogrodzie staną wykonane w ramach warsztatów donice, siedziska, oświetlenie i mikro scena. Parklet zostanie wraz z całą wystawą ulokowany na skwerze w centrum Gliwic.

Wirtualna Galeria

Zaczynamy!

Wirtualna Pracownia i pozostałe działania w ramach projektu Ogród na Sztukę zaczynają nabierać kształtów!